Contract BIZOB ondertekend

11 juni 2013

Dinsdag 11 juni 2013 heeft Gielen een driejarig contact ondertekend met BIZOB (Bureau Inkoop Zuid Ooost Brabant). Dit contract omvat de levering van huisstijldrukwerk aan de Gemeenten Bergeijk, Bladel, Oirschot en Samenwerking Kempengemeenten.

In januari 2013 is Gielen uitgenodigd deel te nemen aan de meervoudige onderhandse aanbesteding die BIZOB had uitgeschreven. De deelnemende Kempense gemeenten en Samenwerkingsverband Kempengemeenten mochten ieder een of meerdere kandidaten voordragen voor deelname aan deze aanbesteding.

Een belangrijk criterium in deze aanbesteding was uiteraard prijs, maar ook zaken als

  • e-procurement (digitale voorraad-, bestel- en opmaaksystemen via internet)
  • duurzaamheid (hoger niveau nastreven dan door de Nederlandse Gemeenten opgestelde criteria)
  • social return (wat men teruggeeft aan de gemeenschap in de vorm van sponsoring, kennis, sociale werkgelegenheid, e.d.)

waren belangrijke aspecten waarop “gescoord” kon worden.

Medio mei mocht Gielen reeds het goede nieuws vernemen dat zij als beste inschrijver uit de bus waren gekomen. Daarna zijn door de diverse deelnemers de Proof of Concept ontvangen, beoordeeld en ondertekend.
Zodoende konden financieel directeur Henk Wouters van Gielen en Barry Verbeek van BIZOB overgaan tot tekening van de contracten.

Gielen is erg blij met het verwerven van deze opdracht. Dit geeft aan dat het bedrijf technisch en logistiek klaar is en was voor klanten van deze omvang en dat men qua organisatie en productie voor de toekomst op de juiste manier is ingericht.