De mens: een merkwaardige trend

5 februari 2016

Het Grafisch Opleidings Centrum (GOC) in Veenendaal richt zich in haar activiteiten op het gebied van personeelsontwikkeling op de gehele creatieve industrie. Uit de nieuwste editie van de jaarlijkse rapportage Trends blijkt de rol van de mens steeds bepalender.

Directeur Marcel Lamain verwoordt het zo: ‘In alle onderzoeksrapporten over trends die we de laatste tijd onder ogen kregen, zien wij een duidelijke rode draad: de mens wordt vrijwel overal genoemd als belangrijke factor in organisaties en bedrijven. De mens is daarmee een merkwaardige trend geworden. En met thema’s als duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie wordt die mens de komende jaren steeds bepalender. Want wat bedrijven nodig hebben en wat klanten willen is een menselijk gezicht.

Goede producten of diensten worden door velen geleverd. Het succes ervan hangt echter in sterke mate af van de menselijke schil er omheen. Denk daarbij aan innovatie, samenwerkingen, sociale cohesie en communicatie. Allemaal zaken die bijdragen aan succes en die door mensen geïnitieerd en uitgevoerd worden.

Om u wegwijs te maken in de trends die de toekomst van de creatieve industrie zullen gaan meebepalen, geven we de publicatie Trends uit. De focus in deze publicatie is duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie, maar opgenomen is ook een analyse van de economische ontwikkelingen in de verschillende sectoren en de algemene trend op de arbeidsmarkt en in het beroepsonderwijs.’

Geïnteresseerden in de nieuwste Trends kunnen een digitale of beter: een papieren versie, terecht op: www.goc.nl.