ISO-9001:2008 weer toegekend.

9 november 2016

Donderdag 9 november heeft Certificerings-instituut SGS het kwaliteitsmerk ISO-9001:2008 – na een volledige 2-daagse audit zonder enige tekortkomingen – weer toegekend.
Een waardering voor het feit dat Gielen haar organisatie, processen en productie uitstekend en volgens de juiste norm, voor elkaar heeft én zich weer verbeterd heeft ten opzichte van vorig jaar.
Voor ons een bevestiging, voor onze klanten de zekerheid, dat zaken bij Gielen goed geregeld zijn.

ISO-9001:2008 wordt ISO-9001:2015
Vanuit de internationale organisatie ISO worden normen periodiek iedere 6 jaar door gebruikers geëvalueerd. In de regel leidt dat tot een versiewijziging, iedere 6 tot 8 jaar. Zo waren er grote wijzigingen in 2000, verduidelijkingen in 2008 en is in 2015 de norm ingrijpend veranderd. Omdat elke 3 jaar een volledige systeem-audit wordt uitgevoerd, mag de 2008-norm nog tot 2018 gehanteerd worden. Daarna moet de nieuwe 2015-norm als basis gaan dienen voor certificering.

In de kernelementen van de nieuwe norm zijn de volgende zes essentiële onderdelen van “goed management” te onderscheiden.

  1. Leiderschap
  2. Risico management
  3. Compliance management (aantoonbaar voldoen aan interne en externe wet- en regelgeving)
  4. Procesmanagement
  5. Verbetermanagement
  6. Borging en aantoonbaarheid

Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, externe gerichtheid en leiderschap nemen een veel prominentere plek in.